O společnosti

Úvodní slovo ředitele

Vážení obchodní přátelé!

Dovolte mi, abych Vás přivítal na webových stránkách společnosti METROPROJEKT Praha a.s., které jste si právě otevřeli. Seznámí Vás ve stručnosti s naší více než čtyřicetiletou historií, s naší přítomností i s našimi budoucími vizemi.

Hned z počátku bych chtěl zdůraznit, že METROPROJEKT - to není jen pražské metro, i když je to nepochybně stavba, díky které naše společnost vznikla, na které se rozvinula a která založila její věhlas. Při práci na projektech metra jsme však získali něco ještě důležitějšího, nežli jen uznání laické i odborné veřejnosti - zkušenosti. S obtížemi by se u nás hledala technicky náročnější a organizačně komplikovanější stavba, než je podzemní dráha ve městě s tak bohatou historií a složitou geologií, jakým Praha bezesporu je. Proto nás nyní nezaskočí požadavky jakkoli neobvyklé. Naopak, jsme rádi, když můžeme svým zákazníkům znovu a znovu prokazovat, že čím jsou náročnější, tím kvalitnější projekt obdrží.

Doufáme, že i Vy - pokud dosud mezi naše zákazníky nepatříte - se brzy budete moci o pravdivosti těchto slov přesvědčit.

ING. DAVID KRÁSA
generální ředitel